Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGV-12

zgv

Zasilacz iskrobezpieczny ZGV-12-0,5 jest przeznaczony do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych o poziomie ochrony ib. Może być stosowany w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Zasilacz ZGV-12-0,5 wykonany jest w postaci skrzynki stalowej z otworami umożliwiającymi jej zawieszenie za pomocą śrub mocujących. Napięcie wejściowe doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej „e”.
Dwa obwody napięcia wyjściowego zasilacza wyprowadzone są za pomocą złącz Hirschmann typu GSA 3000 (gniazdo), GDM 3011SW (wtyk). Obecność napięcia zasilania oraz napięć wyjściowych sygnalizowana jest za pomocą 3. diod świecących.

zgv-1