Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGT-12, ZGT2-12

zgt

Grupa zasilaczy iskrobezpiecznych typu ZGT-12-…, ZGT2-12-… ma podobną konstrukcję. Poszczególne wykonania różnią się nominalnym prądem wyjściowym 0.8A lub 1.5A lub 2.0A oraz znamionowym napięciem zasilania 24V, 42V, 133V, 230V AC 50Hz. Zasilacze ZGT-12 mają wpusty kablowe WKM/M24, natomiast ZGT2-12 wpusty WKM/M28.
Zasilacz ZGT wykonany jest w postaci skrzynki stalowej przystosowanej do zawieszenia na konstrukcji wsporczej. Napięcie wejście doprowadza się za pomocą prze-wodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej.
Napięcie wyjściowe zasilacza oraz sygnały pomocnicze są wyprowadzone na listwę przyłączową umieszczoną
w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGT wynosi 12V DC. Dodatkowo jeden sygnał pomocniczy o poziomie logicznym TTL informuje, że prąd wyjściowy zasilacza osiągnął 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGT może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgt_1