Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGS-12, ZGS2-12

zgs

Grupa zasilaczy iskrobezpiecznych typu ZGS-12-…, ZGS2-12-… ma podobną konstrukcję. Poszczególne wykonania różnią się nominalnym prądem wyjściowym 0.8A, 1.5A lub 2.0A oraz znamionowym napięciem zasilania 24V, 42V, 133V, 230V AC 50Hz. Zasilacze ZGS-12 mają wpusty kablowe WKM/M24, natomiast ZGS2-12 wpusty WKM/M28.
Zasilacz ZGS wykonany jest w postaci skrzynki stalowej przystosowanej do mocowania na bocznych ściankach obudów urządzeń iskrobezpiecznych. Napięcie wejście doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej. Napięcie wyjściowe zasilacza oraz sygnały pomocnicze są wprowadzone za pomocą przewodu dopuszczonego typu, do wnętrza obudowy urządzenia, na którego ściance mocowany jest zasilacz.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGS wynosi 12V DC. Dodatkowo jeden sygnał pomocniczy o poziomie logicznym TTL informuje, że prąd wyjściowy zasilacza osiągnął 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGS może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgs-1