Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGE-12

zge

Zasilacz ZGE-12-… wykonany jest w postaci zalewanego żywicą modułu z listwami przyłączowymi dla nieiskrobezpiecznego obwodu wejściowego i iskrobezpiecznych obwodów wyjściowych. Obwód wejściowy zasilacza zabezpieczony jest bezpiecznikami topikowymi dostępnymi z zewnątrz.
Zasilacz przeznaczony jest do instalowania w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem lub obudowach ognioszczelnych.
Na zewnątrz zasilacza wyprowadzone są również dwa sygnały pomocnicze o poziomach logicznych TTL,
z których jeden informuje, że prąd wyjściowy zasilacza przekroczył 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem 10 ms, zanikanie napięcia wejściowego. Sygnały pomocnicze służą do monitorowania stanu pracy zasilacza.

zge-1