Górnictwo węglowe
Wielomodowy odbiornik światłowodowy video SM-VR4

vr1

Wielomodowy odbiornik światłowodowy video służy do konwersji optycznego, analogowego sygnału wizji transmitowanego światłowodem wielomodowym na odpowiadający mu asymetryczny sygnał CVBS 1Vpp transmitowany przewodem koncentrycznym 75Ω.
Odbiornik jest urządzeniem całkowicie nieiskrobezpiecznym, dlatego warunkiem jego stosowania w strefie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego jest jego montaż w osłonie ognioszczelnej. Ponieważ jest to urządzenie wyłącznie odbiorcze, nieemitujące promieniowania optycznego może być stosowane wspólnie z iskrobezpiecznymi kamerami (np. KTi-2sw lub KTi-3sw).

vr1-1