Górnictwo węglowe
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-2

usp2

Przeznaczeniem uniwersalnej stacji pomiarowej USP-2 jest monitorowanie stanu czujników pomiarowych wyposażonych w analogowe wyjścia napięciowe lub prądowe. Dotyczy to głównie czujników drgań mechanicznych, poziomu, ciśnienia, temperatury itp. Informacje o stanie czujników uzyskiwane są poprzez konwersję sygnałów analogowych na postać cyfrową, która podlega dalszemu przetworzeniu lub jest bezpośrednio udostępniana do odczytu przez jednostkę nadrzędną. Informacje o stanie czujników mogą zostać wykorzystane do diagnostyki monitorowanych maszyn i obiektów  lub do przewidywania możliwości wystąpienia awarii.
Stacja USP-2 posiada sześć stykowych wyjść przekaźnikowych, do których można podłączyć zewnętrzne obwody iskrobezpieczne.
Stacja USP-2, w zależności od wersji wykonania, może komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi za pośrednictwem magistral RS-422/485 i/lub dzierżawionej linii telefonicznej.
Uniwersalna stacja pomiarowa USP-2 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach za-grożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

usp2-1