Górnictwo węglowe
Uniwersalna skrzynia ognioszczelna USO-1

uso

Uniwersalna obudowa ognioszczelna USO-1 – podzespół Ex – umożliwia zabudowanie w niej wyposażenia elektrycznego. Obudowa USO-1 składa się z komory ognioszczelnej „d”, we wnętrzu której mogą być instalowane komponenty wyposażenia elektrycznego w wykonaniu przemysłowym i/lub przeciwwybuchowym oraz z dwóch komór przyłączowych: wzmocnionej „e” oraz iskrobezpiecznej „ia/ib.

W celu zapewnienia możliwości wykonania połączeń elektrycznych i/lub optycznych między komorą ognioszczelną „d” oraz komarami „e” („ia/ib”) obudowę wyposażono w cztery gniazda pod przepusty ognioszczelne (jedno dla komory „e” oraz trzy dla komory „ia/ib”). Stosownie do potrzeb użytkownika mogą to być gniazda z walcowym złączem ognioszczelnym o średnicy 38mm lub z gwintowanym złączem ognioszczelnym M38x1,5. Rekomenduje się stosowanie przepustów typu PO-38 (PO-M38).
Wraz z obudową USO-1 dostarczane są zaślepki przeznaczone do zaślepienia nieużywanych gniazd.
Obudowa USO-1 wyposażona jest w demontowane uchwyty ułatwiające transport urządzenia.

uso1