Górnictwo węglowe
System nadzoru wizyjnego o jakości HD

Telewizja przemysłowa znalazła swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej funkcjonalność daleko wykroczyła poza pierwotny obszar zastosowań jakim były systemy ochrony mienia.
Systemy telewizji przemysłowej mogą znaleźć zastosowanie także w podziemnych zakładach wydobywczych. Szczególnie w tych miejscach gdzie obserwacja bezpośrednio przez człowieka stwarza dla niego zagrożenie, jest
nieekonomiczna lub wymagane jest wsparcie kontroli jakości wyrobów. Obecność kamer w wybranych punktach kompleksu ścianowego, odstawy węgla czy w drążonych przodkowych ułatwia prowadzenie nadzoru, a w razie zagrożenia pomaga przy przeprowadzeniu ewakuacji lub akcji ratowniczej. Przeszkodą w rozwijaniu tych systemów był do tej pory brak odpowiednich zespołów w wykonaniach przystosowanych do warunków dołowych.

W szczególności mówi się tutaj o trudnych warunkach klimatycznych, narażeniach na udary mechaniczne oraz pracy urządzeń w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu lub/i pyłu węglowego. Niewątpliwie w zakładach górniczych istotnym wymaganiem stawianym kamerze jest jej poprawna praca w warunkach słabego oświetlenia. Dlatego
podstawowym parametrem jest czułość kamery. Typowe kamery czarno-białe są czułe zarówno w zakresie promieniowania widzialnego jak i w zakresie podczerwieni. W kamerach kolorowych zakres podczerwieni jest filtrowany (fale podczerwone zakłócają działanie detektorów składowych barw), dlatego typowe kamery kolorowej telewizji przemysłowej stosowane do obserwacji nocnych, po zapadnięciu zmroku przełączają się w tryb czarno-biały. W warunkach kopalnianych fakt rejestracji informacji o kolorze nie jest szczególnie istotny, a fakt możliwości rejestracji w paśmie podczerwieni pozwala (po zastosowaniu projektora podczerwieni) na prowadzenie obserwacji nawet w warunkach zupełnej ciemności.
Najważniejszym produktem z oferty urządzeń są kamery iskrobezpieczne z rodziny KTi-2, KTi-3 oraz KTi-5. Charakteryzują się one dużą czułością (0,01 lux), niewielkimi gabarytami i wagą oraz niewielkim poborem mocy z zasilacza iskrobezpiecznego. W zależności od wykonania umożliwiają transmisję sygnału wizyjnego przewodem koncentrycznym (sygnał composite video 1Vpp lub zmodulowany sygnał wizyjny w. cz.) lub światłowodowym jedno lub wielomodowym. Obudowa zapewnia wysoki stopień ochrony – IP66. Uchwyt pozwala na regulację kąta położenia kamery w trzech płaszczyznach. Zastosowany obiektyw pozwala na regulację kąta widzenia kamery, przesłony oraz ostrości. W przypadku zastosowania zasilacza z poziomem ochrony ia, możliwa jest praca kamery przy dowolnej koncentracji metanu. SOMAR SA podejmuje się dostarczenia kompletu urządzeń wchodzących w skład wyposażenia powierzchniowego stanowiska dozoru wizyjnego zaprojektowanego stosownie do wymagań funkcjonalnych użytkownika. W skład takiego stanowiska wchodzą zwykle rejestrator wizyjny do archiwizacji i udostępniania obrazów, monitor który pozwala na jednoczesną prezentację obrazów z kilku kamer przy zachowaniu właściwej
jakości oraz przetworniki odpowiednie do zastosowanego medium transmisyjnego.
Czasem istnieje potrzeba prowadzenia obserwacji na monitorze zamontowanym w podziemiach kopalń. Monitory przeznaczone do tego celu muszą spełniać wszystkie wymagania związane z pracą w strefie zagrożonej wybuchem, a w szczególności wykonania przeciwwybuchowego. Najczęściej stosuje się wówczas monitory wyposażone w osłonę ognioszczelną. Monitor lokalny MOL pozwala na prowadzenie obserwacji obrazów z kamer prowadzoną bezpośrednio w strefie zagrożenia wybuchem metanu lub/i pyłu węglowego na ekranie LCD o przekątnej 7″, 15″ lub 19″.

iskrobezpieczny system nadzoru wizyjnego