Górnictwo węglowe
Stacja pomiaru ciśnień typu SPC-2

spc2

Stacja pomiaru ciśnień typu SPC-2 wykorzystywana jest do monitorowania parametrów procesu sprawdzania szczelności i wytrzymałości siłowników hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Podstawowym zadaniem stacji jest pomiar ciśnień w przestrzeni nad- i podtłokowej siłowników. Stacja obsługuje równocześnie dwa stanowiska prób wysokociśnieniowych. Stan pracy całego układu sygnalizowany jest za pomocą plansz wizualizacyjnych na wyświetlaczu LCD. Dane na temat stanu pomiaru ciśnień w siłownikach (w tym również te dotyczące stanów awaryjnych) zapisywane są w pamięci nieulotnej.

spc21