Górnictwo węglowe
Stacja pomiarowo- sterująca APS-1

aps

Stacja pomiarowo-sterująca APS-1 umożliwia kompleksową realizację układów monitorowania i sterowania maszyn, urządzeń i obiektów technologicznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Wyposażenie wewnętrzne stacji składa się z elementów iskrobezpiecznego modułowego systemu pomiarowo-sterującego SOMATIC oraz elementów pomocniczych w postaci złączy sygnałowych i zasilających oraz przycisków, przełączników i sygnalizatorów optycznych.
Cechą charakterystyczną stacji APS-1 jest możliwość elastycznej konfiguracji sprzętowej wyposażenia wewnętrznego stosownie do potrzeb wynikających z realizacji danego zadania, przy zachowaniu ściśle określonych reguł wynikających z wymagań dotyczących iskrobezpieczeństwa. Wykorzystanie systemu SOMATIC obejmującego szereg modułów, z których każdy realizuje pewne elementarne funkcje, umożliwia projektantowi systemu monitorowania lub sterowania dobór rozwiązania sprzętowego
optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym. Wyposażenie wewnętrzne stacji umieszczone jest w stalowej obudowie o stopniu ochrony IP54. Wewnątrz stacji umieszczona jest płyta montażowa, do której przytwierdzone są dwie szyny TH-35/15 przeznaczone do montażu złącz i modułów systemu SOMATIC. Wszystkie moduły wchodzące w skład danego zespołu funkcjonalnego (sterownika lub modułu I/O) połączone są ze sobą wspólną magistralą komunikacyjną i zasilającą za pomocą systemu przelotowych złącz umieszczonych wewnątrz profilu szyny montażowej. Wyrób może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

aps1