Górnictwo węglowe
Sprzęg transformatorowy TF4/6

tf4

Sprzęg transformatorowy TF4/6 jest elementem systemu transmisji informacji z maszyn górniczych np. kombajnów do wyłączników stycznikowych, lub stacji kompaktowych. Jako medium do transmisji danych wykorzystuje się żyły pomocnicze przewodów zasilających ww. maszyny. Kompletny system wymiany informacji składa się z dwóch modemów nadawczo-odbiorczych oraz dwóch sprzęgów.
Zadanie sprzęgu polega na zapewnieniu sprzężenia indukcyjnego pomiędzy modemem a linią transmisyjną, dla częstotliwości wielokrotnie przekraczającej. Dodatkowo sprzęgi zapewniają oddzielenie galwaniczne linii transmisyjnej od modemów.

Sygnał przekazywany ze sprzęgu do linii transmisyjnej jest sygnałem iskrobezpiecznym.
Transmisja danych kombajn – wyłącznik stycznikowy składa się z następujących zespołów:
– pary modemów złożonej z modułów typu SM-PM6;
– pary sprzęgów transformatorowych typu TF4/6;
– linii transmisyjnej złożonej z pary żył pomocniczych
– lub żyły pomocniczej i ochronnej przewodu
– zasilającego kombajn.
Dostępne jest również wykonanie sprzęgu przystosowane do mocowania na szynie EN 35mm oznaczone przez TF4/6-EN

tf4-1