Górnictwo węglowe
Separator magistrali szeregowej SM-SR1

sr1

Separator magistrali szeregowej SM-SR1 oddziela galwanicznie magistrale iskrobezpieczną od nieiskrobezpiecznej, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi. Każda z magistral może pracować w standardzie RS-485 lub RS-422 (w wersji dwu lub cztero przewodowych). Ponadto moduł może realizować dodatkowe funkcje, np. konwersję protokołów. Urządzenie wyposażone jest w nieiskrobezpieczną magistralę CAN. Magistrala ta jest przeznaczona do celów diagnostycznych. Urządzenie jest przeznaczone do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Separator może być montowany jedynie w przestrzeni niezagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego lub w przypadku obszarów zagrożonych wybuchem we wnętrzu osłony ognioszczelnej.
Magistrale iskrobezpieczne są oddzielone galwanicznie od siebie za pomocą bariery optycznej. Separator wymaga zasilania jedynie od strony nieiskrobezpiecznej. Zależnie od wersji, znamionowa wartość napięcia zasilania wynosi 12V, 24V, 48V dla napięcia stałego i 24VRMS, 42VRMS dla napięcia przemiennego.

sr1-1