Górnictwo węglowe
Separator magistrali SM-SP6

sp6

Iskrobezpieczny separator magistrali SM-SP6 oddziela galwanicznie dwie magistrale typu RS-422 i/lub RS-485, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy dwoma różnymi obwodami iskrobezpiecznymi. Ponadto moduł może realizować dodatkowe funkcje, np. konwersję protokołów. Urządzenie jest przystosowane do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm. Moduł przeznaczony jest do pracy w urządzeniach iskrobezpiecznych pracujących
w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych i wówczas musi być instalowany w obudowach ze stopniem ochrony min. IP54.
Magistrale iskrobezpieczne są oddzielone galwanicznie od siebie za pomocą bariery transoptorowej.
Układy interfejsowe separatora są zasilane z zewnątrz napięciem stałym o wartości znamionowej 12V. Obwód magistrali separowanej galwanicznie zasilany jest poprzez wewnętrzną, izolowaną przetwornicę DC/DC.

sp6-1