Górnictwo węglowe
Separator magistrali CAN-SC1

sc1

Separator magistrali SM-SC1/.. oddziela galwanicznie magistralę CAN iskrobezpieczną od magistrali CAN nieiskrobezpiecznej, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi. Separator może być montowany jedynie w przestrzeni niezagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (oraz palnych mieszanin gazów) lub w przypadku obszarów zagrożonych wybuchem we wnętrzu obudowy ognioszczelnej.

Magistrale CAN oddzielone są od siebie za pomocą bariery transoptorowej. Separator od strony iskrobezpiecznej nie wymaga zasilania, zaś obwód nieiskrobezpieczny wymaga zasilania 12V DC, 24V DC, 42V AC lub 48V DC zależnie od wersji urządzenia. Zakres napięć zasilania ustalany jest na etapie produkcji (wg życzenia Klienta). Obudowa separatora o wymiarach 22,5 x 100 x 115mm przystosowana jest do montażu na szynie EN-35.

sc1-1