Górnictwo węglowe
Pulpit sterowniczy kombajnowy PSK-01

psk

Pulpit sterowniczy PSK-01 wykorzystywany jest w układach sterowania kombajnów chodnikowych. Pulpit może występować w różnych wariantach wykonania zależnych od wymagań układu sterowania. Umieszczone na płycie czołowej przyciski oraz sygnalizatory optyczne pośredniczą w procesach sterowania i sygnalizacji pracy kombajnu. Komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi odbywa się za pomocą magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).
Pulpit sterowniczy PSK-01, może być stosowany w pod-ziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem zagrożenia „a”, „b” lub „c” oraz klasą „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

psk1