Górnictwo węglowe
Przetwornik ciśnienia Pcs-2

PCs2

Wskaźnik ciśnienia PCs-2 przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań w podziemiach kopalń.
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi są:
– wykonanie iskrobezpieczne,
– budowa o stopniu ochrony IP65,
– przyłącze procesowe typu STECKO-… lub manometryczne z gwintem metrycznym lub calowym,
– wbudowane źródło zasilania ogniwo litowe 3.6V,
– sygnał wejściowy – ciśnienie p = 0÷1, 0÷6, 0÷25,
– 0÷40, 0÷50 MPa,
– wbudowany wskaźnik optyczny wartości mierzonego
– ciśnienia.
Wskaźnik ciśnienia PCs-2 może być stosowany do pomiaru ciśnienia gazów, par i cieczy (również agresywnych), zwłaszcza tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki metanowo-powietrznej i/lub pyłu węglowego.
Wskaźnik ciśnienia PCs-2 wykonany jest w obudowie ze stali nierdzewnej, zamkniętej półprzeźroczystą pokrywą z poliwęglanu. Pod pokrywą umieszczony jest zespół indykacji LED oraz dwa 16-to pozycyjne przełączniki, umożliwiające zadanie wybranych wartości progowych ciśnienia. Aktualna wartość mierzonego ciśnienia porównywana jest z wartością zadaną, a wynik porównywania indykowany jest za pomocą diod LED. Szczególne właściwości wskaźnika PCs-2 ujawniają się w zastosowaniach do kontroli ciśnienia pod stojakami obudowy zmechanizowanej zarówno podczas rozpierania sekcji jak i w fazie normalnej pracy.

PCs2-2