Górnictwo węglowe
Przetwornik ciśnienia Pcs-1

PCs1

Przetwornik ciśnienia PCs-1 przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia gazów par i cieczy (również agresywnych), zwłaszcza tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki metanowo-powietrznej.
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi są:
– wykonanie iskrobezpieczne
– budowa o stopniu ochrony IP65
– przyłącze procesowe typu STECKO lub manometryczne.

Wymienione cechy pozwalają na stosowanie opisanego przetwornika ciśnienia w układach pneumatycznych
i hydraulicznych maszyn i urządzeń dołowych, wykorzystując do zasilania napięcie nominalne 12 V DC z typowych zasilaczy iskrobezpiecznych.
Przetwornik PCs-1 może być wykonywany w wersjach różniących się budową przyłącza procesowego lub sposobem wyprowadzania przewodu sygnałowego.

PCs1_1