Górnictwo węglowe
Przekaźnik sterowniczy SM-PSi1

psi

Przekaźnik sterowniczy SM-PSi1 służy do sterowania urządzeń lub kontroli ciągłości uziemienia. Działanie przekaźnika sprowadza się do kontroli wejścia sterującego, wypracowania odpowiedniej decyzji o stanie przekaźnika wyjściowego i wysterowania przekaźnika wyjściowego. Alternatywnie, stan wyjść stykowych może być ustalany na podstawie danych wysłanych do przekaźnika przez interfejs RS-485 (iskro lub nieiskrobezpieczny), interfejs RS-422 (tylko iskrobezpieczny) albo interfejs CAN (tylko nieiskrobezpieczny).
Przekaźnik przystosowany jest do montażu na szynie EN 35 mm i przeznaczony jest do pracy w przestrzeni niezagrożonej wybuchem. Może być montowany np. w osłonie ognioszczelnej.
Przekaźnik posiada: iskrobezpieczne wejście sterujące, wyjście stykowe włączane w iskrobezpieczny tor zwrotny do potwierdzenia załączenia, nieiskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485 oraz iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485/422, dwustanowe wejście nieiskrobezpieczne (informacja o załączeniu stycznika) oraz nieiskrobezpieczny styk wyjściowy (do załączania obwodu stycznika). Zależnie od wersji, znamionowa wartość napięcia zasilania wynosi 12V, 24V, 48V dla napięcia stałego i 24VRMS, 42VRMS dla napięcia przemiennego.

psi_karta