Górnictwo węglowe
Przekaźnik nadprądowy RI

ri

Przekaźnik RI przeznaczony jest do ochrony asynchronicznych silników elektrycznych zastosowanych do napędu maszyn. Instalowany jest w przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem lub w ognioszczelnych komorach aparaturowych maszyn i urządzeń. Przekaźnik ten wykonany jest w postaci modułu, który montowany jest w obudowie ME MAX 45 firmy Phoenix Contact, przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Układ indykacji przekaźnika RI składa się z pięciu sterowanych programowo diod LED oraz jednej niesterowanej, sygnalizującej obecność napięcia zasilania. Separowany galwanicznie interfejs RS-485 umożliwia szeregową wymianę informacji, pomiędzy jednostką przetwarzającą przekaźnika RI, a sterownikiem nadrzędnym. Przekaźnik RI realizuje następujące funkcje związane z ochroną silnika:

– zabezpieczenie zwarciowe;
– zabezpieczenie przed asymetrią oraz zanikiem jednej  z faz;
– ochronę przed pracą przy niewłaściwej kolejności podłączenia faz;
– ochronę przed pracą bez obciążenia (opcja);
– zabezpieczenie przeciążeniowe nadprądowo – czasowo – zależne;
– zabezpieczenie przed nadmiernym czasem trwania  rozruchu oraz zbyt małym odstępem czasu pomiędzy kolejnymi rozruchami;
Przekaźnik RI, zależnie od wersji wykonania, może być zasilany napięciem przemiennym o wartości nominalnej 24V lub 42V.
Przekaźnik pełni również rolę rejestratora zdarzeń. Zapamiętuje do 140 zdarzeń z przeszłości.

ri-1