Górnictwo węglowe
progowy czujnik zbliżeniowy PCZ-2

pcz2

Czujnik PCZ-2 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnej odległości pomiędzy kontrolowanymi elementami wykonanymi z metalu, a powierzchnią aktywną czujnika.
Dla czujników PCZ-2 zakres kontrolowanej odległości zależy od rodzaju wykonania „a” lub „b” i dla stali St37 wynosi:
– do 10mm dla wykonania „a”,
– do 15mm dla wykonania „b”.
Współczynniki korekcyjne zakresu (dla strefy nominalnej) dla różnych metali odpowiednio wynoszą:
– stal 1,0
– mosiądz 0,55
– aluminium 0,5
– nikiel 0,9.

Przewód dołączony do czujnika stanowi jego integralną część, którego długość określa Zamawiający. Czujnik posiada przyłącze elektryczne w standardzie NAMUR – zgodnie z normą PN-EN 60947-5-6.
Progowe czujniki zbliżeniowe PCZ-2 nadają się do stosowania w wyrobiskach „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

pcz2-1