Górnictwo węglowe
Multimedialny koncentrator danych MKD-1

mkd

Multimedialny koncentrator danych MKD-1/xx stanowi podstawowy węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych
w systemie. Istnieją dwa podstawowe wykonania koncentratora danych MKD-1/a1 oraz MKD-1/b1. Oba wykonania mają taką samą liczbę wejść sygnałowych dla kamer telewizyjnych, 6 elektrycznych oraz 10 optycznych. Koncentrator MKD-1/a1 przystosowany jest do podłączenia do 16 wejść teletechnicznych iskrobezpiecznych lub do 16 wejść teletechnicznych nieiskrobezpiecznych (jednocześnie można wykorzystać jedynie 16 wejść teletechnicznych: m iskrobezpiecznych oraz n nieiskrobezpiecznych, gdzie n+m <= 16).
Dodatkowo koncentrator MKD-1/a1 posiada 8 iskro-bezpiecznych wejść magistrali RS422/RS485 oraz 8 wejść nieiskrobezpiecznych magistrali RS422/RS485. Koncentrator MKD-1/b1 oprócz wejść video posiada 24 wejścia teletechniczne iskrobezpieczne.

mkd1