Górnictwo węglowe
Moduł pomiarowy SM-IO2

io2

Iskrobezpieczny moduł wejść / wyjść przeznaczony jest do zastosowań w pulpitach operatorskich.
Moduł posiada 16 wejść dwustanowych (przyciski / styki) oraz 16 wyjść dwustanowych do sterowania kontrolkami LED. Transmisja danych z iskrobezpiecznego modułu wejść / wyjść odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).
Iskrobezpieczny moduł wejść / wyjść, może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego przy zastosowaniu docelowej obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54. Moduł SM-IO2 montowany jest w obudowie, przeznaczonej do mocowania na symetrycznej szynie TH 35-15 (wg PN-EN 60715:2007).
W przypadku, gdy moduł znajduje się jako pierwsze lub ostatnie urządzenie na magistrali CAN jest możliwość załączenia rezystora terminującego 120Ω za pomocą przełącznika znajdującego się w module. Dodatkowo urządzenie posiada dwa przełączniki do określania parametrów pracy (szybkości transmisji oraz numeru urządzenia magistrali CAN).

io2-1