Górnictwo węglowe
Moduł pomiarowy SM-IO1

io1

Moduł wejść/wyjść SM-IO1, SM-IO1/N przeznaczony jest do monitorowania analogowych sygnałów iskrobezpiecznych, przekazywania wartości tych sygnałów poprzez łącze szeregowe oraz sterowania przy pomocy wyjść stykowych. Może on być np. elementem składowym stacji lokalnej SL-2, która wizualizuje pomiary lokalnie, jak również przesyła uzyskane dane na powierzchnię kopalni za pomocą iskrobezpiecznej linii telefonicznej.
Moduł pomiarowy SM-IO1… umożliwia monitorowanie sygnałów napięciowych i/lub prądowych z czujników pomiarowych. Moduł SM-IO1/N różni się od wykonania podstawowego SM-IO1 tym, że wejście nr 8 zostało wykonane w standardzie NAMUR.
Moduł SM-IO1… może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W warunkach zagrożonych wybuchem musi być on instalowany w dodatkowej obudowie lub obudowie innych urzadzeń iskrobezpiecznych, o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54.

io1-1