Górnictwo węglowe
Iskrobezpieczny serwer portów szeregowych SM-SPS1

serw

Iskrobezpieczny serwer portów szeregowych umożliwia m.in. zdalny dostęp do urządzeń z interfejsem szeregowym poprzez sieć Ethernet oraz realizację szybkich łączy cyfrowych na znaczne odległości pomiędzy urządzeniami z interfejsami szeregowymi. Urządzenie posiada jeden Ethernetowy interfejs światłowodowy oraz dwa lub cztery porty szeregowe pracujące w standardzie RS-485/422. Każdy z interfejsów szeregowych stanowi oddzielny obwód iskrobezpieczny z poziomem zabezpieczenia „ia”. Zależnie od wykonania, istnieje możliwość podłączenia światłowodu jednomodowego lub wielomodowego poprzez złącza SC lub ST. Światłowodowy interfejs Ethernetowy pracuje w standardzie 100Base-FX i zape-wnia komunikację na odległość do 30km.
Konfiguracji i diagnostyki modułu dokonuje się poprzez stronę WWW wbudowaną w moduł.
Serwer obsługuje m.in. popularne protokoły komunikacyjne dla łączy szeregowych, tj. ProfiBusS, ModBus-RTU, ModBus-ASCII.

sps