Górnictwo węglowe
Iskrobezpieczny radiowy transceiver ITR-1

itr

Iskrobezpieczny transceiver radiowy jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z radiowymi dołowymi systemami pomiarowymi (np. bezprzewodowym czujnikiem ciśnienia PCs-3) i identyfikacyjnymi (np. TAG TG-1). Informacje odebrane drogą radiową przekazywane są do kontrolera nadrzędnego poprzez łącze szeregowe CAN lub RS-485 w zależności od opcji wykonania transceivera radowego. Łącze radiowe iskrobezpiecznego transceivera radio-wego pracuje na częstotliwości 860 MHz. Do sygna-lizacji łączności jak i trybu pracy służą diody LED.
Urządzenie wykonano w obudowie zapewniającej stopień ochrony IP65 i może pracować w przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych.

itr1