Górnictwo węglowe
Iskrobezpieczny nadajnik światłowodowy video SM-VTi1

vti1

Iskrobezpieczny światłowodowy nadajnik video służy do konwersji elektrycznego całkowitego sygnału wizyjnego na odpowiadający mu sygnał optyczny. Nadajnik SM-VTi1 może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Iskrobezpieczny nadajnik światłowodowy video SM-VRi1 wykonano w obudowie przystosowanej do montażu zatrzaskowego na symetrycznej szynie EN 35mm. Sygnałem wejściowym nadajnika SM-VTi1 jest analogowy sygnał wizyjny “composite video” 1 Vpp.
W zależności od wykonania może to być asymetryczny sygnał video przesyłany przewodem koncentrycznym
o impedancji 75Ω lub symetryczny sygnał video przesyłany skrętką telekomunikacyjną o impedancji 110Ω .
W zależności od wykonania SM-VTi1 może być przystosowany do podłączenia światłowodu wielomodowego lub jednomodowego.

vti1-1