Górnictwo węglowe
Interfejs progowych czujników zbliżeniowych IPCZ-2

ipcz1

Moduł interfejsu progowych czujników zbliżeniowych, typu IPCZ-2… przeznaczony jest do zamiany sygnałów z czujników z wyjściem typu NAMUR np. PCZ-1…, PCZ-2… na zmiany stanów wyjść stykowych.  Moduł interfejsu IPCZ-2i, IPCZ-2S2i, IPCZ-2Si przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe czujników zbliżeniowych PCZ-x oraz obwody przekaźników modułu są obwodami iskrobezpiecznymi. Moduł w wykonaniu IPCZ-2, IPCZ-2S2, IPCZ-2S ma styki przeznaczone do włączenia w obwody nieiskrobezpieczne.
Moduł IPCZ-2… montowany jest w obudowie typu EG 90 przeznaczonej do mocowania na szynie EN 35mm. Moduł interfejsu progowych czujników zbliżeniowych, typu IPCZ-2… przeznaczony jest do zamiany sygnałów z czujników z wyjściem typu NAMUR np. PCZ-1…, PCZ-2… na zmiany stanów wyjść stykowych.
Moduł interfejsu IPCZ-2i, IPCZ-2S2i, IPCZ-2Si przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe czujników zbliżeniowych PCZ-x oraz obwody przekaźników modułu są obwodami iskrobezpiecznymi. Moduł w wykonaniu IPCZ-2, IPCZ-2S2, IPCZ-2S ma styki przeznaczone do włączenia w obwody nieiskrobezpieczne.
Moduł IPCZ-2… montowany jest w obudowie typu EG 90 przeznaczonej do mocowania na szynie EN 35mm.

ipcz1-1