Górnictwo węglowe
Interfejs pętli prądowej SM-CL2

cl2

Moduł interfejsu pętli prądowej typu SM-CL2 realizuje konwersję standardu sygnałów RS-422 na sygnały dupleksowej pętli prądowej (0÷20mA), z oddzieleniem galwanicznym odbiornika pętli.  W szczególności moduł SM-CL2 przewidziany jest do zabudowy w urządzeniach iskrobezpiecznych pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych.

cl2-1