Górnictwo węglowe
Ethernetowy koncentrator przyszybowy SM-PEK

pek

Koncentrator Ethernetowy SM-PEK/xxx stanowi podstawowy węzeł światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zintegrowanego systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych. Pełni on rolę lokalnego punktu akwizycji oraz redystrybucji danych w systemie.
Istnieje dziewięć wersji koncentratora SM-PEK/xxx, spośród których wyróżnić można dwa rodzaje wykonań: z iskrobezpiecznymi oraz nieiskrobezpiecznymi obwodami wejścia/wyjścia.
Każdy koncentrator wyposażony jest w komorę przyłączową napięcia sieciowego (133-250V AC) oraz dodatkową listwę zaciskową przeznaczoną do przyłączenia napięcia zasilania zewnętrznego buforowego zasilacza prądu stałego (w zależności od wersji 12V lub 24V DC). Wybór źródła zasilania elementów wyposażenia wewnętrznego możliwy jest dzięki zastosowaniu dwubiegunowego przełącznika umieszczonego w komorze zasilającej koncentratora. Koncentratory wykorzystywane w charakterze stacji zbierających dane posiadają możliwość zabudowy maksymalnie dwóch przełączników sieciowych. Koncentratory te mogą być wyposażone w cztery iskrobezpieczne lub nieiskrobezpieczne wejścia modemowe, cztery optyczne wejścia wizyjne, cztery elektryczne (iskrobezpieczne lub nieiskrobezpieczne) wejścia wizyjne oraz cztery iskrobezpieczne lub osiem nieiskrobezpiecznych wejść interfejsowych RS-422/485. Istnieje również specjalna wersją koncentratora SM-PEK, wyposażona wyłącznie w przełączniki sieciowe, przeznaczona do realizacji rozbudowanych sieci TCP/IP.

pek1