Górnictwo węglowe
Dwustanowy czujnik temperatury DCT-2

dct2

Dwustanowy czujnik temperatury DCT-2/… jest przeznaczony do kontroli temperatury metalowych części maszyn oraz temperatury gazów lub cieczy w zbiornikach i rurociągach, w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Czujnik DCT-2 posiada określony poziom nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 1, dzięki czemu może być wykorzystywany w obwodach bezpieczeństwa.
Działanie czujnika DCT-2 polega na skokowej zmianie prądu w obwodzie pomiarowym pod wpływem temperatury wg standardu NAMUR zgodnie z normą EN 60947-5-6:2002. Temperatura, przy której następuje skokowa zmiana charakterystyki obwodu pomiarowego jest ściśle określona i ustalana na etapie zamawiania czujnika.

Obwód pomiarowy czujnika DCT-2 przystosowany jest do współpracy ze wzmacniaczem łączeniowym NAMUR. Prąd w obwodzie pomiarowym zmienia się skokowo z wartości < 1.2mA do wartości > 2.1mA gdy zostanie przekroczona charakterystyczna temperatura, do nadzoru której czujnik został wykonany.
Ponieważ istnieją wielokanałowe wykonania wzmacniaczy łączeniowych (do 4 kanałów), w przypadku gdy poziom SIL 1 jest niewystarczający możliwe jest wykorzystanie 2 kanałów wzmacniacza łączeniowego oraz 2 czujników   DCT-2. Wykonania czujnika DCT-2 oprócz temperatury wyłączania różnią się rodzajem przyłącza procesowego oraz długością króćca. Przyłączem elektrycznym czujnika jest złącze hermetyczne proste lub kątowe.

dct2-2