Górnictwo węglowe
Bezprzewodowy czujnik ciśnienia Pcs-3

pcs3

Bezprzewodowy czujnik ciśnienia PCs-3 realizuje pomiar ciśnienia oraz przesyła wyniki pomiaru drogą radiową do urządzenia zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem danych pomiarowych. Czujnik zasilany jest z baterii.      Czas pracy czujnika do wymiany baterii wynosi minimum 1 rok. Czujniki mogą tworzyć grupę obsługiwaną przez jeden odbiornik radiowy. Do transmisji danych w ramach grupy nie są wymagane żadne urządzenia pośredniczące w transmisji. Czujnik PCs-3 standardowo wyposażony jest w przetwornik ciśnienia o zakresie pomiarowym 0÷60 MPa. 
Dodatkowo czujnik posiadają 3 diody LED, które mogą być wykorzystane do sygnalizacji poziomów ciśnienia normalnego, ostrzegawczego lub alarmowego.
Urządzenie wykonano w obudowie zapewniającej stopień ochrony IP65 i może pracować w przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych. Czujnik standardowo wyposażony jest w przyłącze procesowe typu STECKO. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wyposażenia czujnika w inne przyłącze procesowe.
Głównym zastosowaniem czujnika jest kontrola ciśnień pod stojakami obudowy zmechanizowanej kompleksów ścianowych zarówno podczas rozpierania sekcji jak i w fazie normalnej pracy.

pcs3-3