Górnictwo węglowe
Bariera telefoniczna SM-PB2

pb2

Bariera telefoniczna typu SM-PB2 jest podzespołem przeznaczonym do oddzielenia w systemach transmisji danych, iskrobezpiecznej, kopalnianej, dołowej linii telefonicznej od powierzchniowej, nieiskrobezpiecznej. Bariera jest podzespołem towarzyszącym i może być stosowana tylko w pomieszczeniu bezpiecznym pod względem wybuchowym lub w obudowie ognioszczelnej urządzenia posiadającego odpowiednie certyfikaty.
Bariera SM-PB2 montowana jest w obudowie przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm.
Zostały również opracowane inne wykonania barier modułów SM-PB2 (wersje PB2a, PB2e) o innych wartościach parametrów Uo, Io.

pb2-1