Górnictwo węglowe
Analogowy modem telefoniczny SM-AM5

am5

Analogowy modem telefoniczny SM-AM5 jest podzespołem przeznaczonym do stosowania w systemach transmisji danych, wykorzystujących do przesyłu informacji jednoparowe iskrobezpieczne linie telefoniczne. Modem SM-AM5 może być instalowany w urządzeniach zabudowanych w pomieszczeniach kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
Modem telefoniczny SM-AM5 przystosowany jest do zasilania napięciem 12V DC. Jest wykonany w obudowie przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Modem SM-AM5 łączy się, poprzez zaciski z jednej strony, z pojedynczą parą przewodów wyodrębnionej linii telefonicznej, z drugiej strony – z urządzeniem przystosowanym do szeregowej wymiany informacji. Modem wyposażony jest w interfejs szeregowy standardu RS-422/RS-485. Wybór pomiędzy RS-422  (4 przewody) i RS-485 (2 przewody) dokonywany jest za pomocą mikroprzełączników umieszczonych w modemie. Szybkość transmisji danych w linii telefonicznej ustala się automatycznie i w zależności od stanu łącza osiąga wartość z przedziału 2400 a 33600 bitów/s.

am5-1