Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować wypełnij poniższy formularz lub skorzystaj z dostępnych danych kontaktowych.

SOMAR S.A.
40-186 Katowice, ul. Karoliny 4

tel.: +48 32 359 71 00
fax: +48 32 359 71 11
e-mail: biuro@somar.com.pl

Współrzędne geograficzne:
50o 16′ 15″ N
19o 02′ 27″ N

NIP: 634-019-62-70
Regon: 003601740
KRS: 0000407623

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział
VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego. Kapitał zakładowy 100 000 PLN.

SOMAR SA
dr inż. Jurand Sobczyk
Prezes zarządu

Kierownik ds. Techniczno-Handlowych (górnictwo węglowe, pojazdy samojezdne)
mgr inż. Jolanta Parzyńska

Pełnomocnik Zarządu ds. systemów monitorowania procesów produkcyjnych
Dział Serwisu i Wdrożeń

Kierownik działu projektowego
mgr inż. Krzysztof Szczyrba

Dział Logistyki
Finanse